Hargshamns strömmingsfestival


Festivalen 2018

Planeringen av festivalen 2018 kommer påbörjas i februari. Konceptet blir ungeför samma som senaste året som ju blev så lyckat. Vi har redan nu fått förfrågningar om när, var och hur och vi kommer besvara alla frågor vartefter vi själva vet ungefär hur programmety kommer bli.
Något vi absolut bör fundera över, är tillgång till övernattning. Faktiskt många redan förra festivalen som frågade efter den möjligheten.