Hargshamns strömmingsfestival


Om oss

Vi som just nu finns med i verksamheten är :

 

Ca 50 personer, huvuddelen från Hargshamn, jobbar som funktionärer.

 

 PRO Hargshamn   

Folkets Hus

Fiskevårdsföreningen

Båtklubben

 

Sponsorer

Hargs Hamn AB

AB Jaco

Östhammarshem

Delka Produkter AB

Hargshamns Båtklubb

Skadeservice